De Balans Kleurentest

De Balans Kleurentest geeft een beeld van de negen essentiële drijfveren die bepalend zijn voor iemands gedrag en persoonlijkheidstype. Dit instrument is er om je te helpen bij het maken van een overzicht van de waarden die voor jou belangrijk zijn. Dit overzicht kan je zelfinzicht vergroten en je helpen bij het maken van keuzes en het bepalen van doelen. Wanneer de vragenlijst is ingevuld krijg je een overzicht waaruit jouw drijfveren af te lezen zijn. Hieruit kan worden afgeleid hoe je handelt, wat jouw sterke en zwakke punten zijn, wat jouw interesse heeft en wat jouw werkstijl is.

 

 

9 Drijfveren van de Balans Kleurentest

  • BLAUW, Orde en grondigheid
  • GROEN, Sociaal en communicatief
  • GEEL, Ambitie en doelgerichtheid 
  • LIME, Sensitiviteit en creativiteit 
  • TURKOOIS, Denken en waarnemen
  • ROSE, Geborgenheid en veiligheid
  • ORANJE, Genieten en ontspannen
  • ROOD, Snelheid en kracht
  • PAARS, Wijsheid en idealisme

Deze analyse is ontwikkeld door Balansgroep en is een van de onderdelen van een coachingstraject.